Større hjemmesider

Vi laver troværdige, specialudviklede hjemmesider til både små og større værdibaserede organisationer, foreninger, skoler og uddannelsesinstitutioner og har altid fokus på at lave lige præcis det, der er brug for. Hverken mere eller mindre.

Ved disse specialudviklede hjemmesider arbejder vi altid ud fra en fast proces, der både sikrer forankring i organisationen og en løbende forventningsafstemning mellem alle parter.

Strategi- og afklaringsfase

Inden projektet igangsættes, får vi aftalegrundlaget på plads. I afklaringsfasen snakker vi jeres behov og krav samt ønsker til designet igennem. Vi får alle detaljerne på plads i fællesskab med mulighed for at skalere løsningen både op og ned, inden udviklingen af jeres design og den efterfølgende kodning påbegyndes. Vi vægter altid afklaringsfasen og forventningsafstemningen som værende en vigtig del af projektforløbet og afgørende for et godt og gnidningsløst projekt.

Strategifasen består primært af en workshop, hvor vi arbejder os igennem udgangspunktet for hjemmesiden sammen med relevante interessenter fra den enkelte organisation. På workshoppen får vi gennem en godt faciliteret proces fat i:

Værdier

Målgrupper, personas og brugerrejser

Informationsbehov og budskaber

Oplæg til de første wireframes

Det kan vi takket være vores store erfaringer i at arbejde med værdibaserede organisationer. Vi ved, hvordan det er at arbejde med begrænsede budgetter og et væld af interessenter, ofte også medlemmer og frivillige. Og vi elsker at lave løsninger, der virker, i lige præcis denne type af organisationer.

Ofte supplerer vi strategiworkshoppen med en række brugerundersøgelser, så arbejdet ikke kun bygger på antagelser men på faktuel viden om brugere, ønsker og adfærd.

Designfase

Efter afklaringsfasen har vi aftalegrundlaget på plads, som alle parter har kunnet godkende, og DKM kan igangsætte udviklingen af jeres nye visuelle identitet i et hjemmesidedesign.

I designfasen tager vi fat i outputtet fra workshoppen og udarbejder først informationsarkitektur & wireframes.

Derefter udarbejder vi det responsive/mobilvenlige design med udgangspunkt i eksisterende designguidelines, evt. med respektfuld tilføjelse af enkelte elementer, som vil virke godt digitalt ift. at optimere brugerrejser og den samlede brugeroplevelse på hjemmesiden.

Implementeringsfase

I implementeringsfasen går vores udviklerteam i gang med at omsætte designet til lækre brugergrænseflader, der fungerer på tværs af enheder og browsere. Derudover bygges den backend, redaktørerne skal arbejde i. Vi arbejder i Typo3, men samarbejder også gerne med andre udviklere og udviklingshuse, såfremt der er ønske om andre platforme eller CMS’er.

Afslutningen på denne fase er, at DKM tester og kvalitetssikrer løsningen for evt. fejl / mangler i de gængse browsers, inden den leveres til jer. I testen bringer vi et relevant brugerperspektiv i spil.

Indholdsfase

I indholdsfasen handler det om enten at overflytte indhold fra jeres eksisterende hjemmeside til den nye hjemmeside eller at producere nyt indhold til den nye hjemmeside. Det drejer sig både om tekster, billeder og evt. video. Vi hjælpe jer også meget gerne med at overflytte jeres eksisterende indhold fra jeres tidligere hjemmeside til den nye. Vi lægger stor vægt på at flytte indholdet hensigtsmæssigt, så det passer ind i design, opsætning og hjemmesidens responsive format. I kan også vælge selv at oprette indholdet, når I har fået sitet leveret.

Ift. at producere nyt indhold, står organisationen oftest selv for produktion af tekster, men vi kan være behjælpelige ift. at sikre gode principper for SEO. Ligeledes samarbejder vi med fotografer, og vores dygtige videohold udvikler meget gerne indhold til jer i form af film og levende billeder, så de vigtige budskaber formidles bedst muligt. Læs mere om vores videoproduktion under Det kan vi. 

Lancering

Når hjemmesiden er klar til lancering, har vi sikret, at alt er testet godt igennem, at der er lavet redirects, og at der er installeret Analytics.

Inden siden går live, afholder vores supportafdeling et online overleveringsmøde med jer. Overleveringen består af en kort introduktion til systemet, herunder hvordan sitet bygges op i overensstemmelse med designet og en guide til de mest gængse funktioner i systemet. Der er også mulighed for et decideret kursus i brug af hjemmesiden, hvis dette ønskes.

Efter lanceringen tager vores supportafdeling over og hjælper med alle de spørgsmål, der måtte opstå, når hjemmesiden møder verden, og brugerne begynder at agere og måske endda kommentere.

 

menu
support
søg
kontakt
Kontakt
faux rolex