Fem film om konfirmations-forberedelse

I filmene møder man unge, der fortæller om, hvorfor de har gået til konfirmationsforberedelse, hvad de har fået ud af det, og hvad de bruger tro til i deres liv. Man møder de unge i fuld gang med deres konfirmationsforberedelse, så man samtidig får et indblik i, hvad konfirmationsforberedelse egentlig er. For til de unges store overraskelse handler det ikke bare om at læse i en gammel bog, men om dem selv og deres liv, når de bl.a. arbejder med emner som klima, køn, selvværd og ondskab. De prøver også kræfter med nogle af de store etiske og eksistentielle spørgsmål og planlægger selv en gudstjeneste. For hvor man i skolen lærer om kristendom og andre religioner, er man i konfirmationsforberedelsen i praktik som kristen.
 

Et præstationsfrit rum

De unge fortæller om konfirmationsforberedelsen som et sted, hvor der ikke er et facit, og hvor man kan være sig selv, og ikke skal være så påpasselig som i skolen, og filmens præster giver et indblik i det præstationsfrie frirum, de prøver at skabe, hvor der både er plads til tvivl og til at træde ved siden af, og hvor det ikke handler om likes, udseende og hvad man gør, men at man er elsket uanset hvad.

Filmene giver unge og deres forældre mulighed for at få et kig ind i, hvad der egentlig sker til konfirmationsforberedelse, og hvad andre unge har fået ud af at bruge et år på at blive klogere på sig selv, tro, tvivl og alt det midt imellem. 

Der er film til de unge, til deres forældre
– og til at se sammen

Går Gud op i klima?

En film om, hvad en gruppe unge har fået ud af at gå til konfirmationsforberedelse, og hvordan de har arbejdet med et aktuelt emne som klima.

Er jeg god nok?

En film om, hvad en gruppe unge mener, de kan bruge tro til, og hvordan de i konfirmationsforberedelsen har arbejdet med at være okay præcis som man er.

Er Gud god, hvorfor er der så ondskab i verden?

En film om, hvorfor en gruppe unge synes, konfirmationsforberedelse er helt anderledes end skole, og hvordan de i konfirmationsforberedelsen har arbejdet med ondskab.

Konfirmationsforberedelse - et år med plads til tro, tvivl og livets store spørgsmål

En film, der giver unge og forældre et fælles udgangspunkt til at få en snak om konfirmation og konfirmationsforberedelse.

Konfirmationsforberedelse - unge bliver klædt på til at træffe deres eget valg

En film der giver forældre et indblik i, hvad konfirmationsforberedelse er i dag, og klæder dem på til at være der for de unge, når de skal træffe deres valg.

menu
support
søg
kontakt
Kontakt
faux rolex