Logo og hjemmeside til Udby & Ørslev Kirker

Et pastorat med stor historie

Udby og Ørslev kirker ønskede et mere ensartet udtryk for at gøre deres kommunikation nemmere. Vi igangsatte derfor udviklingen af en ny og gennemarbejdet grafisk identitet, der kan kommunikere kirkerne stærkere og mere ensartet.

SE ALLE CASES
menu
support
søg
kontakt

inspiration og design

I designet af logoet har vi haft fokus på at binde Udby og Ørslev kirker sammen med Grundtvig, som har stor betydning for området. Det har vi gjort ved at tage udgangspunkt i takkerne i arkitekturen på begge kirkers tårne, lyren på Grundtvigs mindesten og kirkernes værdier. Med respekt for kirkernes alder og arkitektur har vi arbejdet med at gengive kirkerne i stilistisk form. Det minimalistiske logo har dannet grundlag for deres nye grafiske identitet, som vi har udfoldet i webdesignet på deres hjemmeside samt i en E-mail signatur.

Det har vi lavet

Ny fælles grafisk identitet

Udvikling af logo og farveskala

Webdesign

Mini designmanual

E-mail signatur

SE ALLE CASES

Vi kommunikerer det du tror på og brænder for. Mød os her.

Kontakt
faux rolex