Design og udvikling af trossamfundsregister

Brugerrejse, funktionalitet og design

En opgave, der lød på design og udvikling af et nyt register over anerkendte trossamfund i Danmark, blev i februar 2018 sendt i udbud fra Folkekirkens IT under Kirkeministeriet på baggrund af ny lovgivning på området. DKM bød ind på opgaven og vandt udbuddet. fake rolex deepsea

 

SE ALLE CASES
menu
support
søg
kontakt

Vi arbejdede først med projektet gennem en grundig afklarings- og designfase, hvor vores UX-eksperter udviklede et digitalt designkoncept, som skulle sikre optimalt samspil mellem funktionalitet, design og brugerrejser. Vores velfungerende projektmodel sørgede gennem hele forløbet for, gennem faste procedurer, løbende afrapportering og veldefinerede workflows, at minimere risikoen for fejl og optimere kvaliteten, trygheden og sikkerheden i vores løsninger.

Trossamfundsregisteret understøtter Kirkeministeriets arbejde i at holde overblik, skabe gennemsigtighed og føre opsyn over den mangfoldige vifte af trossamfund og deres vedtægter, årsregnskaber, trosgrundlag og centrale ritualer.

Løsningen skulle tilgodese tre forskellige brugergrupper og fungere som

 

-        Opslagsværk som kan tilgås af den almene internetbruger via et API og integration til km.dk

-        Administrationsmodul til Kirkeministeriet

-        Selvbetjeningsmodul til de individuelle trossamfund og menigheder

SE ALLE CASES

Vi kommunikerer det du tror på og brænder for. Mød os her.

Kontakt
faux rolex