Folkekirkens It

Hjemmeside, sparring og designjustering, UX-rådgivning og optimering af web-tilgængelighed

Folkekirkens It leverer - som en del af Kirkeministeriet - it-ydelser til Folkekirkens institutioner og til Kirkeministeriet. De har således ansvaret for en velfungerende it-infrastruktur, der omfatter tusindvis af arbejdspladser i kirker og sognegårde fordelt rundt om i alle landets sogne.

SE ALLE CASES
menu
support
søg
kontakt

Med udgangspunkt i den grafiske linje

Efter et mangeårigt samarbejde blev DKM stillet over for opgaven med at levere Folkekirkens It’s nye hjemmeside. Løsningen skulle falde i tråd med en grafisk linje, som allerede forelå, men hvor DKM fik rig mulighed for at komme med indspark til optimeringer i form af UX/UI-anbefalinger og principperne for web-tilgængelighed, inden den tekniske implementering for alvor tog fart.  

Stærk projektstyring

Med en stram deadline blev en stærk projektstyring under hele forløbet afgørende for at nå i mål. Det kom blandt andet til udtryk gennem en tæt opfølgning på projektplanen undervejs, detaljerede briefings og en informativ afrapportering på projektets fremdrift (aftaler, tidsplan, milestones, kvalitet etc.). Folkekirkens It kunne på den måde føle sig i trygge hænder og fortsætte med at fokusere på egne kerneområder og deres mange brugere, alt imens at deres nye hjemmeside blev til.

SE ALLE CASES

Vi kommunikerer det du tror på og brænder for. Mød os her.

Kontakt