Brug filmene i undervisningen

"Snapper og Topper går på opdagelse i kristendommen" kan bruges i indskolingen og er især velegnet i faget kristendom eller tværfagligt forløb i dansk, kristendom og billedkunst, men kun fantasien sætter grænser.

Indskolingslærerne Karina Gade Wonsyld og Kristine Fugl fra Stilling Skole har testet filmene på deres 3. klasse. Det er der kommet et forløb ud af, som alle andre er velkomne til at bruge direkte eller blive inspireret af. I forløbet arbejder eleverne med filmenes fire temaer med udgangspunkt i en foldebog.

Forløbet er udviklet til 3. klasser, men kan også nemt bruges i 1. og 2. klasse. Det er et tværfagligt forløb i dansk, kristendom og billedkunst.

Sådan siger Karina og Kristine om filmene

"Vi har arbejdet med filmene ”Snapper og Topper går på opdagelse i Kristendommen” i vores 3. klasser og lavet en foldebog. Forløbet har givet anledning til en masse gode samtaler omkring det sociale samspil børnene imellem og har derfor, udover at give børnene en grundlæggende forståelse af kristendommen, i høj grad også bidraget til arbejdet med trivsel i klassen.

Vi har arbejdet med forløbet tværfagligt i kristendom, dansk og billedkunst, men det kan også alene bruges i kristendom. Vi har lavet forløbet til en 3. klasse, men det kan sagtens bruges i både 1. og 2. klasse. Børnene kan evt. tegne i stedet for at skrive.

Vi synes filmene er rigtig gode og vil klart anbefale at tage forløbet op i indskolingen, da emnerne ikke kun berør kendskab og forståelse af ordene synd, tro, tilgivelse og næstekærlighed, men især giver anledning til gode snakke om hvordan vi er sammen som mennesker og det bidrager til klassetrivslen."

menu
support
søg
kontakt
Kontakt
faux rolex