Hvem var ham Jesus egentlig? (6-9 år)

De to film fortæller en sammenhængende historie om, hvad vi ved om Jesus, og hvad vi tror om Jesus. Om hans liv og virke. Og hans betydning. Fortalt i børnehøjde. Filmene kobler historie og kristendom i en spændende og interessant fortælling for børn - og kobler viden og tro på en sådan måde, at de bliver anvendelige både i en folkeskole og en kirke. Det er også et mål med filmene at give børnene en idé om, hvad det var, der fik folk til at lytte til Jesus.

Endelig fortæller filmene også, hvordan historierne om Jesus blev fortalt og videreformidlet ved mundtlig overlevering og senere nedskrevet i forskellige udgaver - allerede få år efter, at øjenvidnerne var døde. Hvorfor er der fire forskellige fortællinger om Jesus i Biblen, der ikke passer sammen. Hvad er så rigtigt?

Film 1

Snapper undrer sig over, om ham Jesus egentlig har levet, eller om han bare er noget, nogen har fundet på? Ligesom i et eventyr eller et Anders And blad. Topper prøver at finde et svar på Siri, men der er alt for mange uoverskuelige informationer. Hvem kan så hjælpe? Tove, deres præst, naturligvis. På sms aftaler Snapper og Topper at mødes med Tove. Ikke i kirken, men i jernalderlandbyen i Vingsted. Hvorfor mon der?

Ja, det finder I ud af, når Tove tager tøjdyrene med på en spændende "rejse" tilbage i tiden. Til dengang i år 1, da der blev født en dreng, der kom til at hedde Jesus. For ham Jesus har nemlig levet. Så meget ved vi i hvert fald, fortæller Tove. Der er altså noget, vi ved, og der er noget, der er sandsynligt - og så er der noget, man kan tro.

Film 2

Snapper og Topper tager med Tove til Jellling. Her står der en over 1000 år gammel sten, hvorpå der er skrevet, at danskerne er blevet kristne. Den sten og kirken ved siden af var aldrig blevet hugget og bygget, hvis ikke historierne om Jesus var kommet hele vejen fra Palæstina og herop til Danmark. Sejt, mener Snapper og Topper, men hvad var det, som Jesus fortalte, der var så specielt, at alle slags mennesker begyndte at samles og tro på ham? Det prøver Tove selvfølgelig at give et svar på. Hun fortæller også om, hvordan historierne om Jesus rejste ud i verden, hvem der fortalte dem videre, og hvem der skrev dem ned, er noget af det, som denne film også giver et svar på. 

Sådan kan du bruge filmene

Når man har set filmene, er man blevet klogere på både den historiske og den kristne Jesus. Der er mange muligheder for at bruge filmene som afsæt til videre forløb: diskussion på klassen, paralleller til andre historiske personer, historieforløb om jernalderen i Danmark, Jellingestenene eller kristendommens ankomst til Danmark, billedkunstforløb om, hvordan Jesus mon så ud, forløb om kildekritik, forløb om lignelser og hvad Jesus egentlig sagde, forløb om Bibelen og dens tilblivelse og meget mere. Filmene er fyldt med kroge, som du som underviser kan gribe og bygge videre på.

Tove Bjørn Jensen, der er sognepræst i Nørremarkskirken i Vejle, medvirker i filmene. De to film er optaget i Jernalderlandsbyen i Vingsted, der hører under Vejlemuseerne, og i Jelling ved Harald Blåtands sten, i kirken og i sognehuset. 

menu
support
søg
kontakt
Kontakt
faux rolex